Annonsör
AnnonsörAnnonser
Svenska Skidförbundets förbundsdirektör Ola Strömberg har tillsammans med förbundsordförande Mats Årjes lämnat ett remissvar angående ett OS i Stockholm 2026. FOTO: Svenska Skidförbundet.

Svenska Skidförbundets förbundsdirektör Ola Strömberg har tillsammans med förbundsordförande Mats Årjes lämnat ett remissvar angående ett OS i Stockholm 2026. FOTO: Svenska Skidförbundet.

Skidförbundets remissvar angående ett OS i Stockholm

Svenska Skidförbundet har gett ett remissvar på Stockholms stads utredning om möjligheterna att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026.

Så här skriver man angående längdåkning:
Längdskidor
”I Hamra/Botkyrka-området finns goda möjligheter att bygga en bra längdarena och förutsättningar att skapa bra internationella tävlingsbanor. Dessutom ger närheten till Tullingesjön goda förutsättningar för snötillverkning, vilket kräver stor tillgång till vatten.
Vi ser även, liksom utredningen påpekat, att efterbruket av en dylik arena kommer vara stort, då intresset för längdskidåkning i regionen är betydligt större än tillgången på anläggningar.”


Nedan följer Svenska Skidförbundets remissyttrande i sin helhet avseende utredning beträffande Stockholms möjligheter att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026

Bakgrund
Stockholms stad har genomfört en utredning beträffande möjligheterna att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026 (vinterspelen). Utredningen mynnade ut i ett positivt ställningstagande och man anser att det finns goda skäl att tro att Stockholm (som huvudort) kan genomföra vinterspelen.

Svenska Skidförbundet har erbjudits tillfälle att inkomma med yttrande avseende utredningen, vilket presenteras nedan.

Svenska Skidförbundet har till uppgift att främja och administrera skid- och snowboardidrotterna i Sverige. Förbundet består av tio (10) olika grenar som är organiserade i 1 300 föreningar indelade i 23 distrikt. Vi har studerat utredningen i detalj och tagit in synpunkter från de olika grenarna, vilket presenteras samlat i detta yttrande. Vi har framförallt fokuserat på de sportsliga delarna i vinterspelen för att säkerställa moderna tävlingar i världsklass.

Motivbild
Det finns ett stort antal anledningar till varför Sverige bör gå vidare med ansökan om att få vinterspelen till Sverige, av vilka ett flertal lyfts fram i utredningen.

Ett är den samlande kraft som ett OS till Sverige skulle ge i form av inspiration och framtidsoptimism, inte bara inom idrottsrörelsen, utan även överlag. De samhällsekonomiska effekterna skulle vara gynnsamma även om de inte tagits i beaktande ur ett finansiellt perspektiv.

Vinterspel i Sverige skulle med all säkerhet ytterligare förbättra möjligheterna till ökad fysisk aktivitet bland barn/ungdomar/vuxna genom föreningsidrott, vilket skulle komma idrottsrörelsen till gagn långt innan, under och efter genomförandet av vinterspelen.

Anläggningsfrågan, med syfte att tillgängliggöra idrott för fler, är en nyckelfaktor för utveckling av svensk idrott. De anläggningar som tillförs och/eller byggs ut inför vinterspelen kommer, enligt planerna i utredningen, att placeras på så sätt att det finns ett högt efterbruksvärde och kommer även möjliggöra användande efter vinterspelen, vilket vi stödjer fullt ut.

Det är av vikt att det tillförs relevanta resurser för att Sverige som land ska vara konkurrenskraftigt på elitnivå, från nu, fram till och även efter år 2026. Detta måste tas i beaktande redan nu för att möjliggöra framgångsrika sportsliga vinterspel för svensk del.

Sportsliga förutsättningar med hänsyn till anläggningar
Vi har, avseende de föreslagna anläggningarna och deras geografiska placeringar för respektive sport/gren, primärt tagit hänsyn till de sportsliga förutsättningar som krävs för att arrangera tävlingar i världsklass. Vi anser att utredningen har gjort rimliga antaganden avseende det preliminära konceptet för tävlingsarenor, vilket understryks av respektive gren nedan.

Dock måste påpekas att beslut avseende vilket koncept man avser framföra i en ansökan rörande anläggningar först bör säkerställas med hjälp av expertkompetens inom respektive sport. Dessutom bör investeringsnivåerna vara grundligt genomarbetade.

Alpina grenar
Utifrån ett alpint perspektiv finns inte mycket att tillägga då Stockholms stads slutsatser rörande tävlingsanläggningar i Åre för de traditionella grenarna slalom, storslalom, super-G, störtlopp och alpin kombination stämmer väl överens med vår uppfattning om hur man kan genomföra bra tävlingar. Teamevent och tillika ett framtida parallellslalomevent kan med fördel genomföras i Hammarbybacken med de presenterade konstruktionerna.

Längdskidor
I Hamra/Botkyrka-området finns goda möjligheter att bygga en bra längdarena och förutsättningar att skapa bra internationella tävlingsbanor. Dessutom ger närheten till Tullingesjön goda förutsättningar för snötillverkning, vilket kräver stor tillgång till vatten.
Vi ser även, liksom utredningen påpekat, att efterbruket av en dylik arena kommer vara stort, då intresset för längdskidåkning i regionen är betydligt större än tillgången på anläggningar.

Backhoppning
Vi ser Lugnet-området och hoppbackarna i Falun som en utmärkt arena för backhoppning och nordisk kombination som håller högsta internationella klass.
Utöver detta har inte något konkret hållbart alternativ, för oss att ta ställning till, presenterats av utredningen.

Puckel
Utredningens förslag baseras på de regler som FIS (Internationella Skidförbundet) följer och som sådant är förslaget inom ramarna. Dock kommer det med största sannolikhet att krävas justeringar utanför dessa ramar för att skapa tävlingar värdiga ett OS.

Skicross
Det presenterade förslaget för skicross-tävlingarna harmoniserar väl med vår uppfattning avseende att genomföra tävlingar i världsklass.

Snowboard och freeskiing
Utredningens förslag på tävlingar i parallellstorslalom i Flottsbrobacken, halfpipe i Hammarbybacken, samt bordercross och slopestyle i Åre ger en rimlig och mycket bra bild för hur lyckade sportsliga tävlingar kan genomföras.

Även förslaget med Big Air på Stockholms stadion skulle vara ett fullgott alternativ för lyckade tävlingar på historisk mark. Då detta förslag kräver en provisorisk konstruktion uppmuntrar vi till att utreda ett något mer permanent alternativ i Stockholmsområdet där en investering i ett sådant alternativ skulle vara idrotten till större gagn både före och lång tid efter genomförda tävlingar.

Anläggningar generellt
Som inledningsvis poängterades, och som förtjänar att understrykas, har man i utredningen gjort ett gediget jobb i att hitta lämpliga lösningar för att skapa möjligheter att arrangera tävlingar av högsta internationella klass. Med tanke på möjligheten att skapa varaktigt ökat intresse för idrott generellt och vintersport mer specifikt är det emellertid önskvärt att resurser som avsätts till anläggningar för vinterspelen görs på så sätt att de ökar möjligheterna för fler att ta del av idrotten både före och efter vinterspelen. Ett exempel på det är fler permanenta lösningar istället för temporära.

Sammanfattning
Vi ser positivt på en ansökan att arrangera vinterspelen med Stockholm som huvudort och anser att utredningen på ett bra sätt fångat in viktiga frågeställningar i detta skede. Sportsliga förutsättningar har tagits i rimligt beaktande för detta preliminära utkast. För det slutgiltiga konceptet är det dock nödvändigt med stark involvering av sporten för att kunna säkerställa moderna tävlingar i världsklass.

Vi vet att internationella tävlingar i Sverige, och framförallt ett vinterspel, skapar positiv uppmärksamhet och ett stort engagemang kring idrott. Detta inspirerar fler att själva idrotta – vilket stärker Sverige.

Svenska Skidförbundet vill gärna se att vinterspelen i Sverige 2026 blir verklighet och ser fram emot att vara bidragande i ett slutgiltigt koncept för att vinna vinterspelen 2026 till Sverige.

Svenska Skidförbundet

Mats Årjes, förbundsordförande 
Ola Strömberg, förbundsdirektör

 


Tävlingar och Evenemang

 17/12/2017Östersund ClassicLängdåkning
 01/01/2018Kinesiska VasaloppetLängdåkning
 06/01/2018Nordic Ski MarathonLängdåkning
 06/01/2018Camp RipanloppetLängdåkning
 06/01/2018FöllingeloppetLängdåkning
 07/01/2018AXA Ski MarathonLängdåkning
 10/01/2018Resa till Kaiser Maximilian Lauf med Global Sports Tours (gstours.se)Längdåkning
 11/01/2018Vasaloppsläger i FalunLängdåkning
 18/01/2018Skid- & Yogaläger
 24/01/2018Resa till Marcialonga 2018 med Global Sports Tours (gstours.se)Längdåkning
Se hela schemat
Annonsör
Annonsör
Annonsör
Annonsör
Annonsör
Annonsör