Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Finska Vauhti  lanserar en serie helt fluorfria skidvallor och skidvårdsprodukter. FOTO: Vauhti Speed Oy.
Finska Vauhti lanserar en serie helt fluorfria skidvallor och skidvårdsprodukter. FOTO: Vauhti Speed Oy.

Produktnytt: Vauhti PURE - utan fluor

I ett pressmeddelande skriver idag det finska vallaföretaget Vauhti att man gjort ett genombrott i tillverkningen där de allmänt använda fluorerna ersatts med nya innovativa tillsatsmedel.

Vallabranschen har länge försökt finna råvaror som kan ersätta fluortillsatserna, som konstaterats vara skadliga för såväl människa som miljö. Vauhtis nya PURE-produkter kommer att omvälva marknaden för skidvallor i grunden och ändra produktutbudet i en miljövänligare riktning.

PURE-produkterna kommer lanseras i etapper, första lanseringen av produkter i denna kollektion kommer att släppas ut på marknaden redan inför denna vinter.
Finlands ledande och världens äldsta vallatillverkare Vauhti Speed Oy inledde under ledning av sina nya ägare 2015 ett omfattande produktutvecklingsprojekt för en ny generation av flytande skidvallor och rengöringsmedel och vårdprodukter för skinskidor.

Vauhti inledde samtidigt även ett forskningsprojekt i syfte att finna tillsatsmedel som kan ersätta fluorföreningarna i skidvallor. Och som första vallatillverkare i världen lyckades Vauhti ta fram produkter utan kolvätelösningsmedel. Produkterna har beviljats patentskydd 2019. Ett resultat som uppnåddes genom det långvariga forskningsarbetet var genombrottet i fråga om nya tillsatser för att ersätta de hälsoskadliga fluorföreningarna i vallaprodukterna. Vauhti Speed Oy släpper nu dessa på marknaden.

PURE-SKIDVALLOR
Vauhtis nya kollektion PURE är en serie helt fluorfria skidvallor och skidvårdsprodukter. Produktkategorierna i kollektionen inkluderar kravnivåer ända upp till tävlingsnivå. Vallornas prestanda har under vissa förhållanden visat sig vara klart bättre än fluorvallor (och toppningar).

Vauhtis PURE-kollektion är resultatet av långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete som bland annat skett i samarbete med Östra Finlands universitet. Bakom den nya kollektionen och de nya tillsatsmedlen står Vauhti Speed Oy:s VD Esa Puukilainen, kemist, forskare och doktor från Joensuu.

Bolaget har lämnat in en patentansökan för de nya tillsatsmedlen. Detta ger Vauhti ensamrätt inom vallaindustrin till de råmaterial som ersätter fluor. En renare och mer ansvarsfull skidvalla är Vauhtis svar på de behov och värderingar dagens generation har.

Zinkstearat, dimetylpolysiloxan med alifatiska föreningar samt blandningar av dessa förbättrar funktionen av kolvätevax och paraffiner i skidvallor under alla slags snöförhållanden. Tillsatsmedlens kemi gör att de kan processas och blandas helt med kolvätevax och kolvätelösningsmedel. Mängden och proportionen tillsatsämnen och typen av vaxtillsats kan i mycket stor utsträckning optimeras för att svara mot de krav som olika slags snö ställer. Det är enkelt och effektivt att använda produkterna genom de svampförsedda flaskorna, samtidigt som de belastar miljön minimalt.

Den nya, innovativa PURE-kollektionen är ett betydande genombrott och en milstolpe på finska Vauhtis väg till världsledande på marknaden för skidvallor.

PURE_vallor.jpg

VAUHTI SPEED OY
Vauhtis vallafabrik, som ligger i Joensuu, är numera en av världens mest moderna och automatiserade vallafabriker. Vauhti Speed Oy:s rötter går ända tillbaka till 1912. Det handlar om en av eller rentav världens äldsta fortfarande verksamma vallatillverkare.
Aulis Tolsa inledde tillsammans med sin bror Valto Tolsa tillverkningen av skidvallor i Vederlax. När Tolsa pensionerade sig 1991, övergick Vauhti till skidlegenden Aki Karvonen i Joensuu.
År 2014 övergick Vauhti till ett finskt familjeägt investmentbolag, och som VD anställdes filosofie doktor Esa Puukilainen, som åtnjuter stor respekt i branschen och som bland annat i sin doktorsavhandling har undersökt växelverkan mellan plastmaterial och vatten, med belag som ett potentiellt objekt för tillämp- ning.
Vauhti Speed sysselsätter 12 personer i fabriken i Joensuu. Bolaget eftersträvar under den kommande räkenskapsperioden en omsättning på 7 miljoner euro.

 

Siste nyheter

Märta Rosenberg från Duved tilldelas årets Charlotte Kalla-stipendium.

Årets Charlotte Kalla-stipendium till Märta Rosenberg

Märta Rosenberg är 18-åringen från Duved i Jämtland som i vintras blev bästa svensk på Ungdoms OS i Lausanne där hon tog guld i 5 kilometer klassiskt, silver i skicross och brons i sprint. Nu får hon ...
Jörgen Brink vill inspirera till sommarträning genom att bjuda in till virtuella Brink Tour på SkiErg.

Jörgen bjuder in till virtuella Brink Tour

Trefaldige Vasaloppsvinnaren Jörgen Brink vill ge alla tävlingssugna en fin utmaning under sommar och höst. Han bjuder in till en virtuell tour på SkiErg under namnet Brink Tour. – Jag hoppa att det ...