söndag, feb 25, 2024 Today's Paper
SC Ranking
1 Emil Persson 26,192,911
2 Astrid Øyre Sli... 25,577,121
3 Andreas Nygaard 25,506,972
4 Emilie Fleten 25,469,885
5 Kasper Stadaas 25,463,330
6 Ida Dahl 25,349,402
7 Johan Hoel 24,512,479
8 Max Novak 24,172,925
9 Thomas Ødegaard... 23,852,025
10 Axel Jutterströ... 23,729,274
11 Oskar Kardin 23,652,156
12 Runar Skaug Mat... 23,643,066
13 Herman Paus 23,615,220
14 Amund Riege 23,591,393
15 Tord Asle Gjerd... 23,381,925
16 Karstein Johaug 23,355,336
17 Morten Eide Ped... 23,346,171
18 Torleif Syrstad 23,300,415
19 Johannes Eklöf 23,196,747
20 Magnus Vesterhe... 23,104,879
21 Stian Hoelgaard 23,035,068
22 Alvar Myhlback 23,024,761
23 Magni Smedås 22,934,217
24 Petter Stakston 22,821,210
25 Thomas Bing 22,745,859
26 Eirik Sverdrup ... 22,666,755
27 Torgeir Sulen H... 21,565,266
28 Thomas Joly 21,532,107
29 Jeremy Royer 21,459,378
30 Klas Nilsson 21,444,095
31 Anikken Gjerde ... 21,371,471
32 Einar Kalland-O... 21,356,595
33 Eddie Edström 21,244,371
34 Alfred Buskqvis... 21,119,267
35 Nils Dahlsten 21,036,730
36 Kati Roivas 21,035,874
37 Silje Øyre Slin... 21,008,445
38 Joar Thele 20,800,835
39 Jenny Larsson 20,746,503
40 Marcus Johansso... 20,552,417
41 Karolina Hedens... 20,551,427
42 Patrick Fossum ... 20,428,261
43 Fabián Štoček... 20,317,298
44 Chris Andre Jes... 19,966,935
45 Juuso Mäkelä 19,956,551
46 Jan Šrail 19,747,076
47 Petter Northug 19,668,773
48 Sofie Elebro 19,615,781
49 Anders Aukland 19,160,694
50 Stian Berg 18,929,650
 
Tävlingar & Resultat
CHECK COMPETITIONS
Tävling Land Datum
Mobile icon Mobile icon

Idrottsval: Ska antalet idrottstimmar i skolan utökas?

På söndag går svenska folket till val.
Under de kommande dagarna presenterar vi på langd.se de politiska partiernas svar på vår enkät med fyra idrottsrelaterade frågor.
Först ut svaret på frågan: ska antalet undervisningstimmar i idrott och hälsa bli fler?

Foto: Johanna Lundberg / BILDBYRÅN

Kristdemokraterna
”Vi föreslår att undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundskolan ska utökas från 600 timmar till 700 timmar. Vi vill också precisera fördelningen så att tyngdpunkten av timmarna läggs på mellan- och högstadiet, då många barn slutar idrotta på sin fritid.  Barn i Sverige rör på sig för lite. Vi ser ett behov av att öka möjligheterna till rörelse och träning för att stärka folkhälsan”, skriver KD i sitt svar.

Sverigedemokraterna
”Sverigedemokraterna har under lång tid drivit frågan om utökad idrottsundervisning. Vi vill poängtera värdet av att fysisk aktivitet sker dagligen. Detta kan ska inom ramen för ordinarie undervisning, men bör även kunna organiseras utanför lektionstid i anslutning till skoldagen”, skriver SD i sitt svar.

Socialdemokraterna
”Fysisk aktivitet främjar hälsa och lärande och det är oerhört viktigt att skolan lägger grunden för en aktiv livsstil med daglig rörelse. Därför har vi utökat undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa och genomfört ”Samling för daglig rörelse”, för att fler elever ska röra på sig. Detta främjar också skolans och fritidshemmets samarbete med bland annat idrotts- och friluftsrörelsen. Vi vill att det arbetet fortsätter och att skolgårdar och skolmiljöer planeras för att uppmuntra fysisk aktivitet hos barn och unga. Vi ser att det behövs mer tid för lärande och på sikt behöver eleverna mer undervisning i grundskolan”, skriver S i sitt svar. 

Vänsterpartiet
”Vänsterpartiet anser att idrottsundervisning och fysisk aktivitet är ett mycket viktigt inslag i skolan. Idag är det inskrivet i läroplanen att skolan ska ”sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. Ändå kan vi se att det ofta saknas kompetens hos skolans personal för att leva upp till vad läroplanen kräver. Vi anser därför att skolpersonalen bör ges kompetensutveckling i hur fysisk aktivitet kan integreras i skoldagens samlade aktiviteter och att det även bör vara en del i lärarutbildningen. Vi driver att skolan ska genomföra en timmes fysisk aktivitet om dagen men att det inte behöver göras inom idrottsämnets ram”, skriver V i sitt svar.

Centerpartiet
”Centerpartiet har under flera år drivit frågan om mer idrott i skolan. Men att öka barns aktivitet handlar inte bara om fler idrottstimmar utan om daglig fysisk aktivitet. Vi vill se mer pulshöjande aktivitet under skoldagen för att möjliggöra att fler barn når målet om minst en timmes fysisk aktivitet om dagen. Föräldrarna har också ett ansvar. Forskning visar att under helger och lov sjunker den fysiska aktiviteten och att det beror på att skärmtiden utanför skoltid ökar”, skriver C i sitt svar.

Liberalerna
”Liberalerna vill först och främst förbättra kvaliteten i undervisningen för ämnet idrott- och hälsa i skolan. Detta då alla elever, oavsett kön eller bakgrund, har idrott på sitt skolschema under hela sin tid i grundskolan. Ämnet har dock förändrats i både innehåll och karaktär över tid, idrotten har fått kliva tillbaka för att släppa fram teoretiska studier om hälsa. Ämnet var ”idrott” fram till 1994, då det i den nya läroplanen blev ”idrott och hälsa”. Teoretiseringen har gjort att elever som har svårt för det teoretiska också har fått svårt för idrotten i skolan. För att fler elever ska känna sig inkluderade och motiverade att delta i idrottsämnet, vill Liberalerna renodla ämnet idrott och hälsa i grundskolans styrdokument. Ämnet ska åter fokusera på idrott – och mindre på teoretiska färdigheter. Det skulle möjliggöra att mer tid kan ägnas åt att samverka med lokala idrottsföreningar. Därtill ska möjligheterna att få in rörelsepauser i skolan och rörelse i fritidsverksamheten förbättras. Det kan på sikt leda till att fler unga från olika bakgrunden och områden får en naturlig väg in i den lokala idrottsföreningen, och därmed på sikt etablera ett långsiktigt engagemang”, skriver L i sitt svar.

Miljöpartiet
”Vi utökade ämnet idrott och hälsa med 100 timmar 2019, och det är svårt att se vilka ämnen som skulle kunna minska för att öka idrotten ännu mer. Däremot tror vi att det är viktigt att hitta andra sätt att stimulera elever till fysisk aktivitet under skoldagen. Det kan till exempel handla om utformningen av skolgårdar som uppmuntrar till mer rörelse eller mer utomhuspedagogik. Vi behöver också göra det lättare för barn och unga att gå och cykla till skola och fritidsaktiviteter, genom att satsa på gång- och cykelvägar”, skriver MP i sitt svar. 

Så gick enkäten till:

Under förra veckan skickades ett mejl till samtliga riksdagspartier med fyra frågor. Dessa svar (från de sju partier som svarat på enkäten) publiceras i sin helhet. Turordningen gällande i vilken ordning svaren publiceras på sajten har skett genom lottning (ny lottdragning för respektive fråga).

Enkätsvaren på resterande tre frågor publiceras här på langd.se under de kommande dagarna.

Övriga enkätsvar av partierna i serien Idrottsval
Bör det statliga stödet till idrotten öka?

Mest lästa
Bli medlem nu